HU | EN

Zenekarok

  • A piciSófár talán azokból a gyererekekből áll, akik nagyon fiatalon dícsérik az Urat. Olyan gyerekek, akik között a legfiatalabb 5 éves, a legidősebb 11 éves, de ennek ellenére vállalják azt, hogy az Úrnak szolgáljanak, Őt dícsérjék tiszta gyerekszívvel.     Az évek során a Szászrégeni Református gyülekezetben, ahova tartozunk, több generáció gyerek, ifjú, dícséri Istent a Sófár zenekarban. A piciSófár talán azokból a gyererekekből ál...
  • A csapat 2002 decemberében alakult, azzal a céllal, hogy a dalok által hirdessék Isten dicsőségét, az üdvösség teljességét, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban (v.ö. Kol.1, 14). Ez a zenekar, egy kapcsolati pont (híd) szeretne lenni a keresztény felekezetek és gyülekezetek között. Tagjai több közösségből, illetve gyülekezetből jönnek, ilyen módon is jelként szolgálhatnak a különböző keresztény közösségek és felekezetek rendezvényein. Hisszük, hogy ...
  • A Szela zenekar 2005 karácsonyában alakult. A mezőpaniti ifi zenét szerető, hangszeren játszó tagjai Isten dicsőítésére egy zenés karácsonyi műsort állítottak össze. Azt követően úgy érezték, az Úrnak terve van ezzel a kis csapattal. Ezért együtt maradva, Szela néven számos fellépésük volt Erdély több gyülekezetében, de Mezőpanitban is igyekeztek zenés áhítatok, templomi fellépések keretében hírdetni az Örömüzenetet. Zeneileg a lágyabb hangzásoka...
  • 2009 egy olyan év volt 10 szászrégeni fiatal életében, mely meghatátozta az életük további lefolyását teljes mértékben. Ez volt az az év, mikor a Sófár keresztyén együttes megalakult olyan ifjakból, akik már kinőttek a gyerekkórusból de továbbra is az Úrat szerették volna dicsérni a zene által. A zenének hatalma, ereje van, ugyanúgy mint az imádkozásnak. Miért is kellett ezt megemlíteni? Azért, hogy megértsük miért is lett az együttes neve „Sófár...
  • Az AFTER 5 zenekar 2008 óta állandóan alakulóban van, hol előre lépés van, hol visszacsúszás. Reményeink szerint többet gurul a szekér előre, mint hátra. A zenekarunk célja Isten és ember, ember és ember között hídat teremteni. A zenekar stílusában nagy mértékben dominál a blues-rock hangzás és üzenetében a hétköznapi ember Isten keresése, kérdései, hálaadása vagy épp mélysége talál hangot. A keresztyén ember is érző, gondolkodó lény, tévhitnek tart...