Worship Team

A csapat 2002 decemberében alakult, azzal a céllal, hogy a dalok által hirdessék Isten dicsőségét, az üdvösség teljességét, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban (v.ö. Kol.1, 14).

Ez a zenekar, egy kapcsolati pont (híd) szeretne lenni a keresztény felekezetek és gyülekezetek között.

Tagjai több közösségből, illetve gyülekezetből jönnek, ilyen módon is jelként szolgálhatnak a különböző keresztény közösségek és felekezetek rendezvényein.

Hisszük, hogy minden egyes alkalom, amikor együtt énekelünk, az Ő jelenléte által, a hitben való egységet és a megújulást szolgálja.

Ez az alkalom számunkra is Isten áldása és a Szentlélek munkája. Amen!